آموزشگاه موسیقی زنگوله
۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۹
قاصدک

قاصدک

سجاد تنها
تاریخ شروع: ۸ شهریور ۱۳۹۸
تاریخ پایان: ۸ مهر ۱۳۹۸
بازه سنی: ۵ تا ۷ سال

چکاوک

چکاوک

سجاد تنها
تاریخ شروع: ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
تاریخ پایان: ۱۹ شهریور ۱۳۹۸
بازه سنی: ۵ تا ۶ سال

داروک

داروک

سجاد تنها
تاریخ شروع: ۷ شهریور ۱۳۹۸
تاریخ پایان: ۹ شهریور ۱۳۹۸
بازه سنی: ۴ تا ۵ سال

شاپرک

شاپرک

سجاد تنها
تاریخ شروع: ۱۱ شهریور ۱۳۹۸
تاریخ پایان: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
بازه سنی: ۳ تا ۴ سال

کفشدوزک

کفشدوزک

سجاد تنها
تاریخ شروع: ۵ شهریور ۱۳۹۸
تاریخ پایان: ۹ شهریور ۱۳۹۸
بازه سنی: ۲ تا ۳ سال

پوپک

پوپک

سجاد تنها
تاریخ شروع: ۱۰ آبان ۱۳۹۸
تاریخ پایان: ۱۳ آذر ۱۳۹۸
زمان برگزاری: روزهای زوج ساعت ۱۳ الی ۱۴
بازه سنی: ۱ تا ۲ سال

(بیشتر…)