آموزشگاه موسیقی زنگوله
۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸
دوره های کودک روش موسیقی کودک زنگوله
دوره های کودک روش موسیقی کودک زنگوله

دوره های موسیقی کودک زنگوله:    پوپک(۱،۲،۳)    ۱ تا ۲ سال اهداف: فعالیت مشترک مادر و کودک ساعاتی خوش برای مادران ضمن یادگیری کودکان انجام فعالیت‌های هدفمند همراه موسیقی …

خبر نمونه

به زودی قرار است سی دی مجموعه آثار زنگوله منتشر شده و برای استفاده عموم در شهر کتابها، کتاب فروشی ها و … عرضه شود